BİLDİRİLER İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER

BİLDİRİLER İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER:
POSTER VE SÖZEL BİLDİRİ ÖZETLERİ KABULÜ SON TARİHİ: 1 Eylül 2019.  (10 Eylül 2019 olarak uzatılmıştır)
BİLDİRİLERİN GÖNDERİLECEĞİ ADRES :  sahum@deu.edu.tr

Makale: Robinson E, Wentzel J. Toneline bitemark photography. J Forensic Sci 1992; 37 (1): 195-207.

Kitap: Gordon I, Shapiro HA, Berson SD, editors. Forensic Medicine: A Guide to Principles. 3rd ed. Edinburg: Churchill Livingstone, 1988: 196.

Kitap Bölümü: Robinson G, Gray T. Electron Microscopy 1: Theoretical Aspects and Instrumentation. In: Bancroft JD, Stevens A, eds. Theory and Practice of Histological Technics. 3rd ed. Edinburg: Churchill Livingstone, 1990: 509-523.

-İnsanlar üzerinde yapılacak çalışmalar ve hayvan deneylerinde etik komiteden izin alınmalı ve izin belgesi yazı ile birlikte gönderilmelidir. Bu konudaki tüm sorumluluk yazar/yazarlara aittir. Yazıda sözü edilen kişinin kimliğini belirten isim, adres kullanılmamalıdır. Kişinin kimliğini açık şekilde belli eden fotoğraflar kabul edilmeyecektir.

-Yazı ile ilgili bilimsel ve hukuki sorumluluk yazarlara aittir.

-Yazarların, makale ve fotoğraflarda etik kurallara dikkat etmesi gerekmektedir.

* Kongreye poster bildiriyle katılanlar arasından seçilecek bir araştırmacıya 500 TL tutarında “Adli Tıp Vakfı Genç Bilim İnsanı Destekleme Programı “ kapsamında, bilimsel kongre katılım desteği verilecektir. Destekle ilgili detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Başvuru koşulları: 
Adli Tıp ve Adli Bilimler alanında çalışan/eğitim alan asistan, araştırma görevlileri, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık öğrencisi olmak ve bildiriyi bizzat sunmak kaydı ile;

Bildiri ( Sözel veya Poster ) özeti ile yazarların bilgileri,

Kabul belgesi,

Çalıştığı veya öğrenim gördüğü kuruluş ile iletişim (işyeri adres, e posta, telefon) bilgilerini içeren ve başkaca bir destek almadığına ilişkin beyan yazısının,

15 Eylül 2019 tarihine kadar fyavuz@istanbul.edu.tr  e posta veya Prof. Dr. M. Fatih Yavuz İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü 34303 Cerrahpaşa İstanbul adresine gönderilmesi gerekmektedir. Jüri tarafından yapılacak değerlendirme 06 Ekim 2019 tarihinde duyurulacaktır