RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN YÖNETMELİKLER

Yayınlanma Tarihi: 14-01-2019

1) SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINA DAİR YÖNETMELİK

RG 22 Mayıs 2014 Sayı: 29007

 

2)   HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

                RG 8 mayıs 2014 Sayı: 28994