SAHUM DANIŞMA KURULU


1- Prof.Dr. Yücel ARISOY (DEU Tıp Fak. Adli Tıp AD)

2- Prof.Dr. Halis DOKGÖZ (Mersin Üniv. Tıp Fak. Adli Tıp AD)

3- Prof.Dr. Süleyman KAYNAK (DEÜTF Göz Hast. AD)

4- Prof.Dr. Ömer AKÇALI (DEÜTF Ortopedi AD)

5- Prof.Dr. Necati GÖKMEN (DEÜTF Anestezi ve Reanimasyon AD)

6- Prof. Dr. Yener ÜNVER (Özyeğin Üniv. Hukuk Fak. Dekanı)

7- Prof. Dr. Hakan HAKERİ (Medeniyet Üniv. Hukuk Fak. Dekanı)

8- Av.Op.Dr. Nazan PEDUKCOŞKUN (İzmir Barosu üyesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanı)

9- Av. Mehmet KOZAN (İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyesi)

sahum-logo

Planladığımız aktiviteler:a-Ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs, sergi ve benzeri bilimsel toplantılarla sağlık/hukuk çalışanlarının ve vatandaşların bilgilenmelerini sağlamak,

>>DEVAMI>>