ULUSAL AİLE HEKİMLİĞİ VE ACİLDE GÜNCEL SORUNLAR VE ADLİ OLGULARA YAKLAŞIM KONGRESİ -TIBBİ BİLİRKİŞİLİK KURS PROGRAMI

ULUSAL AİLE HEKİMLİĞİ VE ACİLDE GÜNCEL SORUNLAR VE ADLİ OLGULARA YAKLAŞIM KONGRESİ 

DEÜ. Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi

TIBBİ BİLİRKİŞİLİK KURSU

13.30-14.00: Programın Tanıtımı, Tanışma, Ön değerlendirme

Doç.Dr. İ. Özgür Can Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

$11.  Tıbbi bilirkişilikle ilgili yasal düzenlemeler,

$12.  Tıbbi uygulama hataları kavramı, güncel durum bilgisi,

$13.  Tıbbi bilirkişilik raporunda oluşturulacak görüş öncesi ön hazırlık aşamaları, rapor yazımı ve yetkinliğin değerlendirmesi, uzmanlık alanı kuralı, ekip bilirkişilik kavramına yaklaşım,

$14.  Olgularla rapor hazırlama, sonuçları tartışma çalışmaları ve hukukçularla birlikte değerlendirmeler yapılması planlanmıştır.

14.00-14.45: Tıbbi Bilirkişiliğe Giriş

Tıbbi Uygulama Hataları(Malpraktis) ile İlgili Temel Kavramlar

Prof. Dr. Erdem Özkara- Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi(SAHUM) Müdürü

14.45-15.00 ARA

15.00-15.45: Tıbbi Bilirkişiliğin Tanımı ve İlgili Yasal Düzenlemeler

Yrd. Doç. Dr. Pınar Bacaksız- Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Anabilim Dalı Öğr. Üyesi

15.45-16.00    ARA

16.00-18.00: Tıbbi Uygulama Hatalarını Değerlendirmede Temel İlkeler ve Görüş Oluşturma

Tıbbi Bilirkişilikte Aydınlatılmış Onam

Olgu örnekleri ile kanıta dayalı tıbbın bilirkişilikte kullanımı

Grup çalışması ile multidisipliner olgular üzerinde bilirkişi ve uzman görüşü değerlendirmeleri/tartışmaları yapılacaktır.

Doç.Dr. İ. Özgür Can –Dr. Devrim Sertaç Özkan- Dr. Burçin Gürbeden

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

18.00-18.15: Tıbbi bilirkişilikte güncel düzenleme

Dr. Gökçe Karaman- Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

18.15-18.30: Değerlendirme ve Geribildirim

sahum-logo

Planladığımız aktiviteler:a-Ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs, sergi ve benzeri bilimsel toplantılarla sağlık/hukuk çalışanlarının ve vatandaşların bilgilenmelerini sağlamak,

>>DEVAMI>>