BİLDİRİLER İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER:

POSTER BİLDİRİ ÖZETLERİ KABULÜ SON TARİHİ: 10 Eylül 2018. 

BİLDİRİLERİN GÖNDERİLECEĞİ ADRES :   Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

BİLDİRİ HAZIRLAMA KURALLARI:

-Bildiriler iki hakem tarafından değerlendirilecektir. Hakemlerce yapılan (Blind review) değerlendirmeler sonrasında kabul, düzeltmeli kabul veya red şeklinde bildiri sahiplerine bilgi verilecektir.

-BİLDİRİLER ADLİ TIP BÜLTENİ YAZIM KURALLARINA UYGUN OLMALIDIR.

-BİLİMSEL KURUL KARARINA GÖRE BİLDİRİLER  POSTER  ŞEKLİNDE  KABUL EDİLECEKTİR(80x100cm).

-KABUL EDİLEN BİLDİRİLERİN KONGREDE SUNULABİLMESİ İÇİN BİLDİRİ SAHİPLERİNDEN EN AZ BİRİNİN KAYIT İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR.

-Yayınlanmak üzere gönderilen bildirilerin başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir.

-Bildirilerin dili Türkçe ve İngilizcedir.

-Bildiri özetleri çalışmanın tamamının anlaşılmasını sağlayacak kapsamda olmalı, giriş ve amaç, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç şeklinde bölümlere ayrılmış olmalı ve 250 kelimeyi geçmemelidir.

-Bildiri ön sayfası: Yazının başlığı, yazarların isimleri, kurumları, yazışılacak yazarın adı ve soyadı, adresi ve elektronik posta adresi bulunmalıdır.

-Bildiriyi sunacak kişinin adı altı çizilerek belirtilmelidir.

-Bildiriler ön sayfa ve yazının içeriğine uygun olarak yazarlar tarafından uygun görülen şekilde bölümlere ayrılmış çalışma, kaynaklar, şekiller, tablolar ve grafikleri içeren sayfalar şeklinde düzenlenmelidir. Ara başlıklar büyük harfle yazılmalıdır.

-Kaynaklar: Metin içerisindeki kullanım sırasına göre numaralandırılmalı ve metinde parantez içerisinde gösterilmelidir. Dergi isimleri index medicus’a göre kısaltılmalı ve tüm yazarların isimleri yazılmalıdır. Kaynak yazılımı aşağıdaki örneklerde gösterildiği şekilde olmalıdır.

Makale: Robinson E, Wentzel J. Toneline bitemark photography. J Forensic Sci 1992; 37 (1): 195-207.

Kitap: Gordon I, Shapiro HA, Berson SD, editors. Forensic Medicine: A Guide to Principles. 3rd ed. Edinburg: Churchill Livingstone, 1988: 196.

Kitap Bölümü: Robinson G, Gray T. Electron Microscopy 1: Theoretical Aspects and Instrumentation. In: Bancroft JD, Stevens A, eds. Theory and Practice of Histological Technics. 3rd ed. Edinburg: Churchill Livingstone, 1990: 509-523.

-İnsanlar üzerinde yapılacak çalışmalar ve hayvan deneylerinde etik komiteden izin alınmalı ve izin belgesi yazı ile birlikte gönderilmelidir. Bu konudaki tüm sorumluluk yazar/yazarlara aittir. Yazıda sözü edilen kişinin kimliğini belirten isim, adres kullanılmamalıdır. Kişinin kimliğini açık şekilde belli eden fotoğraflar kabul edilmeyecektir.

-Yazı ile ilgili bilimsel ve hukuki sorumluluk yazarlara aittir.

-Yazarların, makale ve fotoğraflarda etik kurallara dikkat etmesi gerekmektedir.

* Kongreye poster bildiriyle katılanlar arasından seçilecek üç araştırmacıya 500’er TL tutarında “Adli Tıp Vakfı Genç Bilim İnsanı Destekleme Programı “ kapsamında, bilimsel kongre katılım desteği verilecektir. Destekle ilgili detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Başvuru koşulları:

Adli Tıp ve Adli Bilimler alanında çalışan/eğitim alan asistan, araştırma görevlileri, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık öğrencisi olmak ve bildiriyi bizzat sunmak kaydı ile;

Bildiri ( Sözel veya Poster ) özeti ile yazarların bilgileri,

Kabul belgesi,

Çalıştığı veya öğrenim gördüğü kuruluş ile iletişim (işyeri adres, e posta, telefon) bilgilerini içeren ve başkaca bir destek almadığına ilişkin beyan yazısının, 

1 Eylül 2018 tarihine kadar Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. e posta veya Prof. Dr. M. Fatih Yavuz İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü 34303 Cerrahpaşa İstanbul adresine gönderilmesi gerekmektedir. Jüri tarafından yapılacak değerlendirme sonucu 1 Ekim 2018 tarihinde duyurulacaktır.

sahum-logo

Planladığımız aktiviteler:a-Ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs, sergi ve benzeri bilimsel toplantılarla sağlık/hukuk çalışanlarının ve vatandaşların bilgilenmelerini sağlamak,

>>DEVAMI>>