V. ULUSAL TIP HUKUKU ve TIBBİ BİLİRKİŞİLİK KONGRESİ

5-7 Ekim 2018

Korumar HotelKuşadası-AYDIN

http://www.tiphukukukongresi.com

Düzenleyen: Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi(SAHUM).

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı: Prof.Dr. Erdem Özkara(SAHUM Müdürü)

BİLİMSEL PROGRAM

5 Ekim 2018, Cuma

1. OTURUM:10.30-12.00

Oturum Başkanları:Prof.Dr. Hakan Kar -Y.Doç.Dr. Pınar Bacaksız

SAĞLIK SİSTEMİNDE GÜNCEL DURUM

-Şehir hastaneleri gerçeği ve getirdikleri- ( Uzm.Dr. Sezai Berber-TTB Genel sekreteri )

-Hekimlerin Mesleki Soruşturma ve Kovuşturmaları- Tabip Odaları Onur Kurulu deneyimleri-(Doç.Dr. Ümit Ünüvar)

-Sağlıkta kalite standartları uygulamasının adli sonuçları- (Prof.Dr. Tonay İnceboz)

ÖĞLE YEMEĞİ

2. OTURUM:13.30-15.00

Oturum Başkanları:- Prof.Dr. Coşkun Yorulmaz Doç.Dr. Ümit Ünüvar

KLİNİKTE MALPRAKTİS

-Ortopedi ve spinal cerrahi uygulamalarında malpraktis (Prof..Dr. Ömer Akçalı)

-Adli Tıpta malpraktis (Prof.Dr. Halis Dokgöz)

-Yoğun bakımda yaşam sonu kararları ve malpraktis-(Prof.Dr. Necati Gökmen)

ARA

3. OTURUM:15.30-16.30

SAĞLIK SİSTEMİ, HASTA HAKLARI

Oturum Başkanları:Prof.Dr. M.Fatih Yavuz – Prof.Dr. Mehmet Tokdemir

-İnsan embriyosu genetiğine müdahele ve biyoetik sorunlar - (Prof.Dr. Oğuz Altungöz)

-Alternatif tıp ve malpraktis-(Prof.Dr.M.Selim Özkök)

-Sağlık sigortalarında güncel sorunlar -( Y.Doç.Dr. Taner Güven)

-Aydınlatılmış onam eksikliğiyle ilgili güncel yargı kararları (Y.Doç.Dr. Pınar Bacaksız)

SÖYLEŞİ

- Geçmişten günümüze Adli Tıp, bilirkişilik ve yakın gelecek yansımaları. (Prof.Dr.Gürsel Çetin-Prof.Dr.Erdem Özkara)

16.30-17.30: AÇILIŞ SEREMONİSİ

6 Ekim 2018, Cumartesi

1. OTURUM:09.00-10.30

Oturum Başkanları:- Prof.Dr. Akça Toprak Ergönen -Prof.Dr. Çağlar Özdemir

BİLİRKİŞİLİK

-Tıp hukukunda bilirkişi ve uzman görüşlerine yargının bakışı (Prof.Dr. Serkan Çınarlı)

-Bilirkişilik ve Uzman Mütalaasında cezai-hukuki sorumluluk(Prof.Dr. Veli Özer Özbek)

-Trafik kazalarında maluliyet değerlendirmesi ve sigorta olgularına yaklaşımda sık karşılaşılan sorunlar- (Doç.Dr. İ.Özgür Can)

ARA

2. OTURUM: 11.00-12.15

Oturum Başkanları: - Prof.Dr. Sunay Yavuz -Prof.Dr. Veli Özer Özbek

UZMAN MÜTALAASI ve BİLİRKİŞİLİK

-Bilirkişilik ve uzman mütalaasında kalite ve standardizasyon (Prof.Dr. Erdem Özkara)

-Tıbbi uygulama hatası iddialarına Adli Tıp Kurumu’nun yaklaşımı (Doç.Dr. Bülent Şam)

- Uzman mütalaasında güncel sorunlar (Prof.Dr. Gürsel Çetin)

ÖĞLE YEMEĞİ

3. OTURUM: 13.30-15.30 (İnteraktif Oturum)

Oturum Başkanları: -Prof.Dr. Coşkun Yorulmaz-Prof.Dr. Erdem Özkara

ÇAPRAZ SORGUDA BİLİRKİŞİLİK-MAHKEME SİMÜLASYONU

-Gerçek olguda bilirkişilik örneği üzerinden mahkeme simülasyonu ve interaktif tartışma.*

*: Oturumda sunulan olguya tüm katılımcılar aktif olarak görüş ve önerileriyle katılabilirler.

ARA

4. OTURUM: 15.15-16.00

Oturum Başkanı:- Prof.Dr. M.Selim Özkök-Y.Doç.Dr. Muhammet Can

SÖZEL BİLDİRİLER1: Başarılı Mütalaa-Bilirkişilik Örnekleri*

*: Bu örneklerde her bir bildiri için sunum süresi 10 dakikadır.

5. OTURUM: 16.00-17.30

Oturum Başkanı:- Prof.Dr. Rıza Yılmaz- Y.Doç.Dr. Volkan Zeybek

SÖZEL BİLDİRİLER 2 - POSTER TARTIŞMASI

17.45-19.00

ÇALIŞTAY (Prof.Dr. Erdem Özkara-Prof.Dr. Coşkun Yorulmaz- Hemş.Berna Doğan)

-Bilirkişilik ve Mütalaa dosyalarında rapor yazımı öncesi hazırlık ve dosya sunumu*

*: Çalıştay Adli Tıp uzmanlık öğrencilerine yönelik olup katılım ücretsizdir.

GALA YEMEĞİ  20:00

7 Ekim 2017, Pazar

08.30-15.00

-Kongre değerlendirme ve 2019 Kongresi program önerileri

-MALULİYET OLGULARINI DEĞERLENDİRME KURSU

*Kongremiz Tübitak tarafından 2223-B Yurt içi bilimsel etkinlik düzenleme desteği kapsamında desteklenmektedir.

**: Kongre programında Konuşmacılar ve Oturum Başkanlarının durumundaki gelişmelere göre değişiklik yapılabilir

sahum-logo

Planladığımız aktiviteler:a-Ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs, sergi ve benzeri bilimsel toplantılarla sağlık/hukuk çalışanlarının ve vatandaşların bilgilenmelerini sağlamak,

>>DEVAMI>>