IV. ULUSAL TIP HUKUKU ve TIBBİ BİLİRKİŞİLİK KONGRESİ

13-15 Ekim 2017

Pine Bay Hotel, Kuşadası-AYDIN

http://www.tiphukukukongresi.com

Düzenleyen: Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi(SAHUM).

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı: Prof.Dr. Erdem Özkara(SAHUM Müdürü)

BİLİMSEL PROGRAM

13 Ekim 2017, Cuma

09.30-10.00: AÇILIŞ KONUŞMALARI

ARA

1. OTURUM:10.30-12.00

Oturum Başkanları:-Prof.Dr. M.Fatih Yavuz- Doç.Dr. İ.Özgür Can

SAĞLIKTA ŞİDDET VE SONUÇLARI

-Sağlıkta şiddetin malpraktise ve Tıpta Uzmanlık seçimine yansımaları (Prof.Dr. Birol Demirel)

-Acilde şiddet ve nedenleri (Y.Doç.Dr. Başak Bayram)

-Şiddetin nedenleri ve yansımaları (Prof.Dr. Erdem Özkara)

ÖĞLE YEMEĞİ

2. OTURUM:13.30-15.00

Oturum Başkanları:-Prof.Dr. Nevzat Alkan- Prof.Dr.Halis Dokgöz

KLİNİKTE MALPRAKTİS

-Kardiyoloji uygulamalarında malpraktis (Doç..Dr. Hüseyin Dursun)

-Nöroşirürji uygulamalarında malpraktis (Prof.Dr. Burak Sade)

-Hukuk uygulamasında malpraktis (Prof.Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu)

ARA

3. OTURUM:15.30-16.30

Oturum Başkanları:-Prof.Dr. Mehmet Tokdemir-Prof.Dr. Hakan Kar

MEDYA ve TIP

-Medya-Tıp ilişkisi: Medimagazin deneyimi-(Dr.İbrahim Ersoy)

-Medyanın tıbbi hatalardaki yanlı haberlerinde hukuksal boyut-(Y.Doç.Dr. Pınar Bacaksız)

SÖYLEŞİ

-Tıp, bilirkişilik ve hukuk kavşağında karikatür. (Prof.Dr.Halis Dokgöz-Prof.Dr.Erdem Özkara)

GALA YEMEĞİ  20:00

14 Ekim 2017, Cumartesi

1. OTURUM:09.00-10.30

Oturum Başkanları:-Prof.Dr. Gürsel Çetin-Prof.Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu BİLİRKİŞİLİK

-Yeni bilirkişilik yasası ve getirdikleri (Prof.Dr. Halis Dokgöz)

-Bilirkişilikle ilgili yargı kararları ve Hukuksal konuda bilirkişilik (Prof.Dr. Veli Özer Özbek)

-Çapraz Sorgu sisteminde bilirkişilik ve teknolojinin kullanımı (Prof.Dr. Coşkun Yorulmaz)

-Adli Belge incelemeciliğinde bilirkişilik ve sorunlar (Doç.Dr. Ömer Kurtaş)

-Adli Genetik incelemelerde bilirkişilik- (Doç.Dr. Emel Hülya Yükseloğlu)

 ARA

2. OTURUM: 11.00-12.15

Oturum Başkanları: -Prof.Dr. Veli Özer Özbek-Prof.Dr. Halis Dokgöz

BİLİRKİŞİLİK ve ETİK

-Bilirkişilik ve uzman mütalaasında istismar örnekleri ve korunma(Prof.Dr. Erdem Özkara)

-Etik dışı bilirkişilik davranışlarının önlenmesi üzerine öneriler (Prof.Dr. Hakan Kar)

-Tıbbi uygulama hatası iddialarında sistemin sorgulanması (Prof.Dr. Aysun Balseven)

-Malpraktis  kavramı ve etik boyutu (Öğr.Gör.Uzm.Dr. Levent Özgönül)

ÖĞLE YEMEĞİ

3. OTURUM: 13.30-15.00

Oturum Başkanları: -Prof.Dr. Çağlar Özdemir-Doç.Dr. O. Murat Uyar

SAĞLIK SİSTEMİ, HASTA HAKLARI

-Türkiye’de güven indeksi, güç mesafe indeksi ve sağlık sistemine yansıması- (Prof.Dr. Süleyman Kaynak)

-Hekimlerin Mesleki Soruşturma ve Kovuşturmaları- Tabip Odaları Onur Kurulu deneyimleri-(Doç.Dr. Ümit Ünüvar)

-Yoğun bakımda hasta otonomisi ile ilgili sık karşılaşılan sorunlar-(Prof.Dr. Necati Gökmen)

-Alternatif tıp ve malpraktis-(Prof.Dr.M.Selim Özkök)

ARA

4. OTURUM: 15.15-16.00

Oturum Başkanı:-Prof.Dr. Sunay Yavuz -Prof.Dr. Rıza Yılmaz

SÖZEL BİLDİRİLER1: Başarılı Mütalaa-Bilirkişilik Örnekleri*

*: Bu örneklerde her bir bildiri için sunum süresi 10 dakikadır.

5. OTURUM: 16.00-17.30

Oturum Başkanı:-Prof.Dr. Akça Toprak Ergönen – Y.Doç.Dr. Volkan Zeybek

SÖZEL BİLDİRİLER 2 - POSTER TARTIŞMASI

15 Ekim 2017, Pazar

08.30-15.00

-Kongre değerlendirme ve 2018 Kongresi program önerileri

-TIBBİ BİLİRKİŞİLİK KURSU

*Kongremiz Tübitak tarafından 2223-B Yurt içi bilimsel etkinlik düzenleme desteği kapsamında desteklenmektedir.

**: Kongre programında Konuşmacılar ve Oturum Başkanlarının durumundaki gelişmelere göre değişiklik yapılabilir. 

sahum-logo

Planladığımız aktiviteler:a-Ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs, sergi ve benzeri bilimsel toplantılarla sağlık/hukuk çalışanlarının ve vatandaşların bilgilenmelerini sağlamak,

>>DEVAMI>>