SAHUM DANIŞMA KURULU

 

SAHUM DANIŞMA KURULU ÜYELİKLERİ:

1-Prof.Dr. Halis DOKGÖZ (Mersin Üniv. Tıp Fak. Adli Tıp AD)

2- Prof.Dr. Pervin SOMER (Istanbul Okan Universitesi Hukuk Fakültesi Ögretim Üyesi- Istanbul Barosu Saglik Hukuku Merkezi Baskanı)

3- Prof. Dr. İlçin Gönenç (Medipol Üniv. Hukuk Fak. Medeni Hukuk AD. Öğretim Üyesi)

4- Prof.Dr. Süleyman KAYNAK (DEÜTF Göz Hast. AD)

5-Prof.Dr. Ömer AKÇALI (DEÜTF Ortopedi AD Öğretim Üyesi)

6- Prof. Dr. Çağlar ÖZDEMİR (Erciyes Üniv. Tıp Fak. Adli Tıp AD. Öğretim Üyesi)

7- Prof. Dr. M.Fatih Yavuz (Adli Tıp Vakfı Başkanı-İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Emekli Öğretim üyesi)

8- Prof. Dr. Coşkun YORULMAZ (İÜ Cerrahpaşa Tıp Fak. Adli Tıp AD. Öğretim Üyesi)

9- Prof.Dr. Can CİMİLLİ (DEÜTF Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD. Öğretim Üyesi)

10-Doç.Dr. Serkan ÇINARLI(Celal Bayar Üniv. İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri AD)