SAHUM OLARAK PLANLADIĞIMIZ AKTİVİTELER

02.03.2012 tarihinde kurulan merkezimiz sağlık hukuku alanında ulusal ve uluslar arası düzeyde çalışmalarıyla tanınan 5 yönetim kurulu ve 9 danışma kurulu üyesiyle çalışmalarını sürdürmektedir.

Planladığımız Aktiviteler: 

  1. Ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs, sergi ve benzeri bilimsel toplantılarla sağlık/hukuk çalışanlarının ve vatandaşların bilgilenmelerini sağlamak,
  2. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşlara sağlık hukuku alanında (Tıbbi uygulama hataları, sağlık çalışanının yasal sorumluluğu-hakları, adli tıp, hasta hakları vb konularda) danışmanlık ve uygulamalı çalışmalar yapmak,
  3. Sertifikalı eğitim programları ile belirli başlıklar altında multidisipliner yaklaşımla sağlık/hukuk çalışanlarının ve konuya ilgi duyanların eğitim almasını kolaylaştırmak,
  4. Ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel araştırma projeleri hazırlamak, bu projeleri gerçekleştirmek üzere çalışma grupları oluşturmak
  5. Kaynak yaratılarak yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve projeleri desteklemek
  6. Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren özel ve resmi kurumlar ile bilimsel işbirliği yapmak, bu kurumlarla ortak projeler yürütmek,
  7. Süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak, konuyla ilgili tarafların bilinçlenmesini sağlamaya yönelik etkinlikler yapmak,
  8. Üniversitemizin fakülte ve enstitüleri ile işbirliği yaparak, merkezin ilgi alanına giren konularda lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretime katkıda bulunmak ve desteklemek.